2019/12/20

231) හිල තනා වල ගේන බොත්තම

මේ නත්තල් කාළේ
මේ නත්තල් කාළේ, ඒ වගේම පාසල් නිවාඩුව ඒ කියන්නේ අම්මල තාත්තලගේ වැඩි වැඩිම , හැබැයි පැටවුන්ට සතුට වැඩිම කාළෙ.කොහොම වුනත් මේ සතුට වැඩි කාළෙ සිදුවන්නට පුළුවන් අනතුරක් ගැනයි අද මේ කතා කරන්න හදන්නේ.

අද දවසේ ඕනම නගරයක කඩ සාප්පුවකට ගියොත් නැත්නම් කඩවීදියක ගියත් පැටවුන්ට ගන්න පුළුවන් සෙල්ලම් බඩු අතරේ පුංචි ටෙලිෆෝන් , විවිධ නාද මවන පුංචි සංගීත උපකරණ , කෙටියෙන්ම කිව්වොත් පුංචි බැටරි කෑළී වලින් ක්‍රියාත්මක වන සෙල්ලම් බඩු බොහෝමයි. ඇත්ත මේ සෙල්ලම් බඩු ලාබයි, ඒ වගේම ලේසයි නේ? මොකද ඉබේම වැඩ කරනවා අම්මට තාත්තට කරකවන්න , නටවන්න ඕන නෑ. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒ මේ සෙල්ලම් බඩු වල ක්‍රියාකාරීත්වය යොදා ගන්නා අර බෙහෙත් පෙත්තක් වගේ පැතලි බැටරිය.