2015/10/31

175) අනාගතේ බොඳ කරනා ඩී හතරේ වැරදිකාරයෝ

පිංතූරය www.freehdw.com පිටුවෙන් 
තවත් සීතල දවසක් ,යාන්තමට වැටෙන ඉර එළිය අස්සෙන් හොල්මන් රෑනක්  පේනවා, වස්සානයේ නිමාවත් සමඟ කොළ දළු හැළුනු ගස් දැන් හරියට “හොල්මන් වගේ “ . හැබැයි බිම පුරාම වැටුනු පාට පාට කොළ වලින් ලස්සන බිම් ඇතිරිල්ලක් හැදිල. ඒ ඇතිරිල්ල උඩ මිදුනු හිම කැට  යාන්තමට වැටෙන ඉර එළියෙන් දිලිසෙන්නේ පුංචි මැණික් කැට වගේ .

අක්කව ඉස්කෝලෙට දාල , පොඩ්ඩිගේ පාසල ගාව ටික වෙලාවක් නැවතිල ඉන්න මොහොතේ , මගේ හිතේ ඇඳුනු මේ සිතුවම ඉරාගෙන පුංචි පැටවු රෑනක් එනව පේනවා . අර බිම වැටුනු , සීතල කොළ අහුලමින් , විසි කරමින් , වැටෙමින් නටමින් එන දඟයෝ ටික දැක්කම මෙච්චර වෙලා තිබුණු නිස්කංලක බව නැතිවෙලා අමුතුම සුන්දර හැඟිමක් එනවා . අවුරුදු තුනේ හතරේ විතර පැටවු රෑනක් .