2015/05/01

කළු බලු කතාවක්

අපේ සමාජයේ සෑහෙන පිරිසක් විඳවන මානසික රෝගී තත්ත්වයක් ගැන සැකසු මෙම වීඩියෝවෙන් ඔබට බොහෝ දේ දැනගන්නට පුළුවන් වේවි.

අළුත් ලිපියක් ලියන්නට ඉඩක් නැතත් , මේ වීඩියෝව තුලින් සරළව හඳුන්වා දෙන්නට හදන රෝග තත්ත්වය ගැන තවත් දැනගන්නට  මෙන්න මේ ලිංක් එක ඔස්සේ  පුළුවන්
http://www.nursinglk.com/2011/07/33-depression_17.html