2015/03/01

170) ලොකුවට නොහිතන පොඩිවුන් රැක දෙන “යට ඇඳුමේ කතාව“ !

ටික කාළයකට පස්සෙ , වෙනස් වීම් ගණනාවක් එක්ක ,තරඟ කරන්නට වූ නිසා පහුගිය කාළය පුරා වරින් වර
 ඇවිත් “සිංහල බ්ලොග්“ අතරේ එබිකම් කරත්  , අළුත් යමක් ලියන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණෙ නැහැ. ඒත් දැන් සංක්‍රාන්ති සමයේ නිමාවක් දැනෙන නිසා අයෙත් මේ විදියට ලියන්නට සිත පෙළඹුවා. 

අද මාතෘකාවටත් “වෙනස්වීම“ කියන සංකල්පය හුඟක් ළං වෙනවා , ඒ කියන්නේ අද ඉතින් “කාළෙ වෙනස්“ , “තාලේ අළුත්“ කියලනේ හුඟක් අය කියන්නේ . ආර්ථිකය , සමාජීය වට පිටාව , පවුල් බැඳීම් වගේම තවත් බොහෝ දේ “විපරියාසකට“ පත් වෙලා කියල කෙනෙක්ට දැනෙන්න පුළුවන්.