2014/04/12

සුබ නව වසරක් වේවා !8 comments:

 1. සුබ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා..

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔබටත් සුව සතුට පිරි සුබ නව වසරකට ආසිරි පතමි .

   Delete
 2. ඔබටත් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා !!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔබටත් සුව සතුට පිරි සුබ නව වසරකට ආසිරි පතමි .

   Delete
 3. ඔබ සැමටත් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා !!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔබටත් සුව සතුට පිරි සුබ නව වසරකට ආසිරි පතමි .

   Delete
 4. ඔබටත් සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔබටත් සුව සතුට පිරි සුබ නව වසරකට ආසිරි පතමි .

   Delete

(අදහස් දැක්වීමට කිසිදු බාධාවක් නැති වුවත් , සතියකට වඩා පැරණී ලිපි වලට අදහස් දැක්වීමේදී එය පිටුවෙහි පළ වීමට සහ පිළිතුරු ලබා දීමට ප්‍රමාදයක් විය හැක.)