2013/08/05

නටවන වෙඩිල්ල

මේ දවස් ටිකේම වෙඩි තැබීම් ගැන කතා කරන නිසා ඊට අදාල පෝස්ට් එකක් එක් කළා. හැබැයි මේ වෙඩි තැබීම , මරණය ගෙන දෙන්නක් නොවෙයි , නැටවිල්ලක් දෙන්නක් . ඒ ගැන කියවන්න එන්න මේ ලිංක් එකෙන් http://www.cyberslk.net/   මෙතන ක්ලික් කලත් යන්න පුළුවන්


සොඳුරු සුව අසුපුවේ අළුත්ම ලිපියට මෙතැනින් යන්න පුළුවන් .
http://www.nursinglk.com/2013/08/140.html

No comments:

Post a Comment

(අදහස් දැක්වීමට කිසිදු බාධාවක් නැති වුවත් , සතියකට වඩා පැරණී ලිපි වලට අදහස් දැක්වීමේදී එය පිටුවෙහි පළ වීමට සහ පිළිතුරු ලබා දීමට ප්‍රමාදයක් විය හැක.)