2012/05/09

ගිලිනකම් ඉන්නවද?

5 comments:

 1. ඉම්මු නේද ඕනි මගුලක් කරගන්න කියලා.... ;)

  ReplyDelete
 2. අහෝ බේදයකි....!!!

  ReplyDelete
 3. අනේ මන්ඩා... මටනම් ඕන එකක්!

  ReplyDelete
 4. හැදින ගන්න කලින් ගිල්ලොත් කරන දෙයක් නැහැ

  ReplyDelete

(අදහස් දැක්වීමට කිසිදු බාධාවක් නැති වුවත් , සතියකට වඩා පැරණී ලිපි වලට අදහස් දැක්වීමේදී එය පිටුවෙහි පළ වීමට සහ පිළිතුරු ලබා දීමට ප්‍රමාදයක් විය හැක.)