2022/08/03

එකතු වෙන්න

 තව දුරටත් මෙම බ්ලොග් පිටුව වෙත අළුත් ලිපි එක් වීමක් නොවන අතර, මානසික සෞඛ්‍ය මූලික සෞඛ්‍යමය සහ සාමාන්‍ය සමාජයීය දැනුම, විනෝදය සඳහා "සිත් සුව අරණ" ෆේස්බුක් ගෲප් එකට එක්වන්න. 

ඒ සඳහා මෙන්න ලිංක් එක https://www.facebook.com/groups/sithsuwaarana


1 comment:

  1. අපිට‍ පෙස් බුක් නැ ...

    ReplyDelete

(අදහස් දැක්වීමට කිසිදු බාධාවක් නැති වුවත් , සතියකට වඩා පැරණී ලිපි වලට අදහස් දැක්වීමේදී එය පිටුවෙහි පළ වීමට සහ පිළිතුරු ලබා දීමට ප්‍රමාදයක් විය හැක.)