2017/10/15

214) අපි කතා නොකර ඉමු ටික දවසක්

දවසේ වැඩ රජකාරිි අවසන් කරල ගෙදර එන්න කියල එළියට ආවත් , අහම්බෙන් ආ හිම කුණාටුවකින් මුළුූ පළාතම වැහිල ගිහින් . හුළඟත් එක්ක , පළාතම සුදුපාට තිරයක් වගේ විතරයි පෙන්නේ. 
 “මයික් , අද නම් ගෙදර යන එක ඒ තරම් හොඳ නැහැ වගේ , මම එනකොට හයිවේ එක වැහුවා. “ දොරෙන් එළියට එන්නදෝ , නැත්දෝ හිතමින් ඉන්න මා ගාවට ආව ෆලොරන්ස් නෝන ඇස් ලොකු කරගෙන අවවාදයක් දෙනවා. “ස්නෝ එක්ක වින්ඩ් ගස්ට් එක , විසිබිලිටිනම් බිංදුවයි , හරිම අවදානම් , පැයක ඩ්‍රයිව් එකක් නේ ඔයාට “ ඇය  එක් කළා. 
මේ එදා ...