2016/04/25

2‍‍02) “දරුවා‍ වෙනුවෙන් ඔබට ප්‍රශ්න පත්තරයක්”

ඔබේ දරුවා , පෙර පාසල් වයසේ හෝ ආසන්න වයසක නම් මේ ප්‍රශ්න ගැන ටිකක් විමසන්න. (විමසීමේදී , එම වයසේ අනෙක් බහුතර දරුවන්ගේ ප්‍රමාණයට සාපේකෂව පමණක් සසඳන්න)  ඉන් වැඩි ප්‍රමාණයකට පිළිතුර “ඔව්නම් කළබල නොවී , යම් ගැටළුවක් වේදැයි තව දුරටත් විමසිලිමත් වන්න.


2016/04/12

සුබ නව වසරක් වේවා ඔබ සැමට !

මිනිස්කමේ ගුණ සුවඳ , සිත් පුරා උතුරා යන , සුව , සතුට , සාමය සපිරි සුබ නව වසරකට ආසිරි  ඔබ සැමට !
- “සොඳුරු සුව අසපුව“ වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් ගෙන අාවේ , මහේෂ් , මනෝජා , දිනිති සමඟින් මිතිලි

2016/04/03

201) සැප ලබා සැප නසා ලබන්නේ සැපයක්ද ?

මේ ලිපියේ ටිකක් සංකීර්ණ සහ අපේ රටේ පසුබිමට අනුව ටිකක් ප්‍රසිද්ධීයේ සාකාච්ඡා කරන්නට නොපෙලඹෙන කරුණු කිහිපයක් , ඒ එක්කම ජීව විද්‍යාත්මක කරුණූ කිහිපයක් අන්තර්ගත වන්නට පුළුවන් නිසා හුඟක්ම පුංචිම දූ පුතාල මේ ලිපියට එක් නොකර ගන්නවා නම් හොඳයි , ඒත් අවුරුදු දහ හතරක පහලොවක පුතෙක් දුවෙක් මේක බැළුව කියල කිසිම වැරැදි දැනීමක් නොඑන්නට මේ සටහන කරන්නට උත්සාහ ගන්නවා , විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන , මේ ලිපිය තුල යම් ලිංගික කාරණා කිහිපයක් අන්තර්ගත වුනත් ඒ “සොඳුරු සුව අසපුවට“ ලාභ ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ගන්නට නොවෙයි , අවශ්‍යම කාරණාවක් වන නිසයි.