2012/04/11

සුබ නව වසරකට පැතුම් ...5 comments:

 1. දුරු රටක සිටියත් සිතින් මව් රටේ අවුරුදු සිරි විඳින්නට ලැබෙන සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා සුව අසපුවේ පවුලේ සැමට..

  ReplyDelete
 2. ඔබතුමාටත් පවුලේ සැමටත් සුබ නව වසරක් වේවා!

  ReplyDelete
 3. ඔයාලා සේරමන්ටම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!!

  ReplyDelete
 4. ඔබ සැමටත් ලැබූ නව වසර , සුව සතුට පිරි සුබ නව වසරක් වේවා ...

  ReplyDelete

ඔබේ යෝජනා චෝදනා සහ අදහස් වෙනුවෙන් ....
(කැටපත් පවුරේ කුරුටු ගාන්නට කැමති නම් , මෙන්න මේ ලිංක් එකෙන් එතැනට)
http://www.nursinglk.com/p/blog-page_21.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...