2012/04/11

සුබ නව වසරකට පැතුම් ...5 comments:

 1. ඔබටත් එසේම වේවා...

  ReplyDelete
 2. දුරු රටක සිටියත් සිතින් මව් රටේ අවුරුදු සිරි විඳින්නට ලැබෙන සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා සුව අසපුවේ පවුලේ සැමට..

  ReplyDelete
 3. ඔබතුමාටත් පවුලේ සැමටත් සුබ නව වසරක් වේවා!

  ReplyDelete
 4. ඔයාලා සේරමන්ටම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!!

  ReplyDelete
 5. ඔබ සැමටත් ලැබූ නව වසර , සුව සතුට පිරි සුබ නව වසරක් වේවා ...

  ReplyDelete

(අදහස් දැක්වීමට කිසිදු බාධාවක් නැති වුවත් , සතියකට වඩා පැරණී ලිපි වලට අදහස් දැක්වීමේදී එය පිටුවෙහි පළ වීමට සහ පිළිතුරු ලබා දීමට ප්‍රමාදයක් විය හැක.)