2012/04/11

සුබ නව වසරකට පැතුම් ...5 comments:

 1. දුරු රටක සිටියත් සිතින් මව් රටේ අවුරුදු සිරි විඳින්නට ලැබෙන සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා සුව අසපුවේ පවුලේ සැමට..

  ReplyDelete
 2. ඔබතුමාටත් පවුලේ සැමටත් සුබ නව වසරක් වේවා!

  ReplyDelete
 3. ඔයාලා සේරමන්ටම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!!

  ReplyDelete
 4. ඔබ සැමටත් ලැබූ නව වසර , සුව සතුට පිරි සුබ නව වසරක් වේවා ...

  ReplyDelete

ඔබේ අදහස් දැක්වීම , තවත් ලිපියක් ලිවීමට මා යොමු කරයි ....

(අදහස් දැක්වීමට කිසිදු බාධාවක් නැති වුවත් , දින 30කට වඩා පැරණී ලිපි වලට අදහස් දැක්වීමේදී එය පිටුවෙහි පළ වීමට සහ පිළිතුරු ලබා දීමට ප්‍රමාදයක් විය හැක.)